Podcast: Aernoud Florijn (Florijn App & Web Solutions) en Arnold Pouls (strategisch partner Florijn) in gesprek over de rol van IT in de energietransitie.

Om aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, dit noemen we de energietransitie. Niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven moet aan de slag met de energietransitie. In de podcast hebben Aernoud en Arnold het over de rol van IT in de energietransitie, omdat dit nog behoorlijk onderbelicht wordt.

Uit recent onderzoek van Florijn blijkt dat 45,8% van het bedrijfsleven aangeeft dat eerdere initiatieven om de energietransitie te realiseren met een IT-oplossing gefaald hebben. Arnold verteld over oorzaken die hier mogelijk mee te maken hebben, bijvoorbeeld: het onvoldoende goed achterhalen van de behoefte van de gebruikers: het voortraject, het ontwerpdeel.

Beluister nu de podcast om meer te leren over de rol van IT in de energietransitie en hoe dit jouw organisatie kan helpen.