Software maakt hét verschil binnen de energietransitie

Florijn ontwikkelt voor een effectievere energietransitie

 

Zonnepanelen software van Florijn

Energietransitie

We staan als mensheid voor een van de grootste uitdagingen tot nu toe. En wij zijn ervan overtuigd dat software hier een enorm waardevolle bijdrage aan kan leveren. Wij zetten ons met onze on- en offshore IT-teams en business consultants volop in om de energietransitie zo spoedig en soepel mogelijk te laten verlopen.

Als een sector een ingrijpende transformatie doormaakt, vraagt dat veel van alle spelers. Helemaal als er in een branche sprake is van twee transities tegelijkertijd. Zoals dat binnen de energiemarkt momenteel het geval is. Enerzijds zien we de noodzakelijke overgang naar duurzame energie, anderzijds hebben we te maken met de overstap naar andere softwaregedreven systemen.

software in energietransitie

Duurzame energie

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zullen we tot die tijd vol aan de bak moeten. Om ervoor te zorgen dat we dat gaan halen, zijn er voor 2030 tussentijdse doelen opgesteld.  In het kort hebben we het dan over: broeikasgasemissiereductiedoelstellingen, versterking van onze veerkracht en vermindering van onze kwetsbaarheid, het versneld invoeren van een circulaire economie, een nulverontreinigingsambitie voor lucht, water en bodem, versterking van het natuurlijke kapitaal en vermindering van de milieu- en klimaatdruk in verband met productie en consumptie. Dit is echt alleen te realiseren met behulp van software.

Zonnepanelen software van Florijn

Digitale transitie

De tijd dat energiebedrijven hun jaarrekening nog op papier konden publiceren of per post meterstanden konden opvragen, is echt voorbij. Digitale processen en communicatie zijn nog maar het begin van de digitale revolutie, waarin de energiesector zich momenteel bevindt.

Of het nu gaat om het internet van dingen (IoT), big data of blockchain; ICT speelt een steeds belangrijkere rol op de energiemarkt.

“De uitdagingen waar wij als maatschappij, als mensheid voor staan zijn enorm en alleen op te lossen als we optimaal gebruik maken van slimme softwareoplossingen.”

Aernoud Florijn

Florijn ontwikkelde voor TenneT het nieuwe veilingplatform dat bijdraagt ​​aan de energietransitie

Voor netbeheerder TenneT bouwden we een intelligent en krachtig veilingplatform. Hierdoor is het niet alleen voor veel meer leveranciers en afnemers van elektriciteit en energie mogelijk om hun capaciteit op de veiling te brengen, het gaat ook vele malen sneller. Bekijk de video voor een uitleg over hoe we dit gedaan hebben

Neem vandaag nog contact met ons op!

Klaar om jouw IT-project ook tot leven te brengen? Aarzel niet langer en neem vandaag nog contact op met Florijn App & Web Solutions.

Of schakel direct met Martijn Wijnen

Directeur

Thumbnail