Slimme software maakt het verschil in de energietransitie

FLORIJN ontwikkelt slimme software voor een effectievere energietransitie

Als een sector een ingrijpende transformatie doormaakt, vraagt dat veel van alle spelers. Zeker als er in een branche sprake is van twee transities tegelijkertijd, zoals waar binnen de energiemarkt momenteel sprake is: de overgang naar duurzame energie en, om de complexiteit behapbaar te houden, de overstap naar andere (softwaregedreven) systemen. 

Energietransitie

De transitie van fossiele en centrale naar duurzame en decentrale energieopwekking is in volle gang.

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn, dat betekent dat we tot die tijd vol aan de bak moeten om dat te realiseren. Er zijn dan ook voor 2030 tussentijdse doelen opgesteld om ervoor te zorgen dat we het gaan halen. In het kort hebben we het dan over: broeikasgasemissiereductiedoelstellingen, versterking van onze veerkracht en vermindering van onze kwetsbaarheid, het versneld invoeren van een circulaire economie, een nulverontreinigingsambitie voor lucht, water en bodem, versterking van het natuurlijke kapitaal en vermindering van de milieu- en klimaatdruk in verband met productie en consumptie. Dit is echt alleen te realiseren met behulp van software.

Digitale transitie

De tijd is verstreken dat energiebedrijven hun jaarrekening gewoon op papier konden publiceren of per post meterstanden konden verstrekken. Digitale processen en communicatie zijn nog maar het begin van de digitale revolutie waarin de energiesector zich momenteel bevindt.

Of het nu gaat om internet van dingen, big data of blockchain; ICT speelt een steeds belangrijkere rol op de energiemarkt.


De uitdagingen waar wij als maatschappij, als mensheid voor staan zijn enorm en alleen op te lossen als we optimaal gebruik maken van slimme softwareoplossingen.

“Als een natuurlijk verlengstuk van onze organisatie neemt FLORIJN projecten op zich waar intern eigenlijk geen plaats is, maar die op een zeer professionele manier moeten worden afgerond.”

Bob Mantel, Business projectleider, TenneT TSO

FLORIJN heeft het nieuwe veilingplatform van TenneT ontwikkeld dat bijdraagt ​​aan de energietransitie

Voor netbeheerder TenneT bouwden we een
intelligent en krachtig veilingplatform. Hierdoor is het voor meerdere leveranciers en afnemers van elektriciteit en energie om hun capaciteit op de veiling te brengen. Dat houdt onder meer in dat het voor de leveranciers van wind- en zonne-energie gemakkelijker wordt om hun capaciteit te veilen. Zie video …

Lees verder in onze BlogPost

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.