Onze experts ontwikkelen maatsoftware. Zij analyseren, onderhouden, transformeren en optimaliseren bedrijfsprocessen voor toekomstige groei.

Dit is vaak een uitdagende exercitie, eentje die niet zomaar op een achternamiddag wordt uitgevoerd. Processen gaan vaak helemaal op de schop. Wat vaak een heldere en verfrissende blik geeft op vastgeroeste gewoontes. Maar waar niet lichtzinnig over gedacht moet worden. Het kan nogal wat inhouden voor medewerkers en processen en moet daarom goed overdacht worden.

1. Inventarisatie

Na de eerste kennismaking volgt een grondige analyse van de businesscase. Wat zijn de huidige processen? Wie zijn de stakeholders? En wat zijn de wensen en eisen volgens het MoSCoW model:

  • Must Haves
  • Should Haves
  • Could Haves
  • Won’t Haves

2. Brainstorm

Nu alle randvoorwaarden in kaart zijn gebracht kunnen de verschillende oplossingsrichtingen aan bod komen in brainstormsessies met de stakeholders. Out of the box denken om de gestelde doelen te halen.

3. Design

Dit is vaak het meest spannende onderdeel van het proces van ontwikkeling. Het design van een applicatie, vaak alleen nog op papier is in veel gevallen reden voor nieuwe inzichten en de daarbij behorende aanpassingen. Alles met steeds maar één doel voor ogen. Een optimaal proces tot stand brengen tussen mensen en de software.

4. Prototype

Alle keuzes die zijn gemaakt worden vastgelegd in een Functioneel Ontwerp. Op basis daarvan wordt een prototype ontwikkeld: schermen zonder functionaliteit ter controle.

5. Ontwikkeling 

Na goedkeuring van alle voorgaande stappen is het de beurt aan de programmeur. Vaak wordt het dan even stil en is het afwachten tot de opleverdatum.

6. Test 

The proof of the pudding. Na een grondige test door de ontwikkelaar zelf, is het de beurt aan een klant voor een test van het hele systeem. Bij grotere systemen worden testprotocols opgesteld om niks aan het toeval over te laten. Alle gevonden bugs en onvolkomenheden worden opgelost tot alles werkt conform de specificaties.

7. Implementatie 

Het moment van in gebruik name wordt zorgvuldig geregisseerd. Desgewenst wordt schaduw gedraaid met bestaande systemen of wordt de nieuwe software gefaseerd ingevoerd. Bij grotere systemen zal een draaiboek er voor zorgen dat de bedrijfsvoering geen risico loopt.

8. Service en onderhoudscontract

Na oplevering van de software kunt u altijd rekenen op onze support bij eventuele calamiteiten. Indien gewenst leggen we de support afspraken vast in een onderhoudscontract (SLA).