april 2, 2020

Power BI – Onze stap voor stap werkwijze

Om het beste resultaat uit Microsoft Power BI te halen, werken wij volgens het Vijflaagsmodel. Dit model illustreert stap voor stap het proces om succesvol een applicatie in Power BI te ontwikkelen. De eerste fases Connect en Prepare zijn het belangrijkste en vaak meest arbeidsintensief voor een succesvol (vervolg)traject.

Om Power BI goed te kunnen toepassen kijken we eerst naar de stip op de horizon, waar je naartoe wilt. Bijvoorbeeld hoe de rapportages er uit moeten zien, waarop bepaalde beslissingen genomen kunnen worden. Op deze manier kan er terug beredeneerd worden welke data nodig zijn om deze wens uit te voeren. Dan gaan we aan de slag (van onder naar boven in de afbeelding) in de volgende 5 stappen. 

1. Connect

De data wordt nu geïmporteerd in, of gekoppeld met Power BI. Met behulp van Power Query worden procedures geschreven die stap voor stap de data binnenhalen. Dat kan zijn van een Excel-sheet, een Access database, SQL server (al dan niet in de cloud), en andere in- of externe databronnen. Denk ook eens aan openbare data zoals weerberichten of historische koersdata die allemaal real time geïmporteerd kan worden.

2. Prepare

Vervolgens zullen deze data voorbereid moeten worden. Het datamodel moet gestructureerd worden. We zien vaak dat er veel data beschikbaar zijn binnen een bedrijf maar dat deze geregeld ongestructureerd en foutgevoelig is. Om het meeste hieruit te halen zullen de data aangepast moeten worden om maximaal resultaat uit Power BI te halen. Deze eerste twee fases zijn het meeste werk binnen het BI proces aangezien het goed structureren van de data een intensief karwei is. 

3. Analyze

Deze fase draait om het analyseren van de data. De data zijn nu klaar voor gebruik en nu dienen er daadwerkelijk analyses plaats te vinden. De analysefase is belangrijk om duidelijkheid te creëren over hoe de data gebruikt moeten/kunnen worden om de verschillende soorten inzichten te beschikbaar te maken.  

4. Visualize

In deze fase worden de gemaakte analyses uit stap drie gevisualiseerd. De keuze is aan u over hoe de rapportages weergegeven moeten worden. Welke vormgeving gaan we toepassen. Het belangrijkste van deze fase is dat er in één oogopslag duidelijk is wat de cijfers betekenen en om met de Power BI Specialist op te trekken zodat de Dashboards precies naar wens zijn. 

5. Share

De laatste fase gaat om het delen van de visualisaties. Het is daarbij belangrijk dat duidelijk wordt vastgesteld wie tot wat toegang heeft. Er kan namelijk binnen Power BI gebruik worden gemaakt van Row Level Security. Hiermee is het tot op veldniveau mogelijk om de mate van toegang te bepalen voor collega’s en/of werknemers. Hierbij is het ook mogelijk om de ene gebruiker wel de mogelijkheid te geven om regels te kunnen veranderen en de ander alleen toegang te geven om de visualisaties te kunnen zien. Wanneer deze rollenstructuur goed gedefinieerd is, dan kunnen de Dashboards geüpload worden naar de cloud. Vanaf dit moment zijn de dashboards toegankelijk voor iedereen in uw organisatie. 


    Hoe bent u bij ons terecht gekomen?(*)