Power BI

Power BI dashboards: ontdek je potentieel in data

Power BI Dashboards

Power BI is een krachtige ontsluiter van data. Het verbindt verschillende bronnen binnen (en buiten) je organisatie en maakt daar heldere visuele informatie van. En juist daardoor geven deze dashboards je inzichten die anders ongezien  zouden blijven. Door gegevensbronnen te combineren en tegen elkaar uit te zetten, kom je tot andere en verdraaid heldere conclusies, waar je tenminste beslissingen op kunt baseren.


Bedrijven gebruiken vaak veel minder data dan dat er tot hun beschikking staat. En uit de gegevens die ze hebben, halen ze maar een fractie van de informatie die er in besloten ligt. Dat vinden wij doodzonde. 

 

Tegelijkertijd is niet alle data even relevant. Om een data-driven organisatie te zijn, wil je het kaf van het koren scheiden, om de gerichte informatie daarna real time, on demand inzichtelijk te hebben. 

 

Onze Power BI Consultants denken mee en (helpen met) het bouwen van precies die Power BI Dashboards die nodig zijn om jouw bedrijf te laten groeien. Ontdek nu zelf de ongekende mogelijkheden van Power BI. Want een onderbuikgevoel is alleen interessant als het ondersteund wordt door feiten.

Hoe werken Power BI Dashboards?

Microsoft Power BI verbindt simpel gezegd verschillende databronnen, haalt gegevens overal en nergens vandaan (binnen jouw bedrijf, don’t worry) en maakt daar informatie van. Maar niet zomaar informatie. Power BI laat jou zien wat er allemaal beschikbaar is en vervolgens kan jij bepalen welke gegevens je gekoppeld wilt hebben en zo visueel weergegeven, dat iedereen binnen het bedrijf altijd op de hoogte is van de laatste cijfers, uitgezet tegen de relevante KPI’s. En dat levert samenhangende, visueel aantrekkelijke en slimme interactieve dashboards op. Daartoe koppelt Power BI van alles aan elkaar, zoals: MS Excelsheets, MS Access Database, SQL Server, My SQL, Webservices, Exact, SAP, Account View.

Power BI bestaat uit 3 onderdelen
Hoe de verschillende onderdelen van Power BI samenwerken
MS PowerBI Logo

De verschillende mogelijkheden van Power BI

Power BI bestaat uit 3 onderdelen die onderling met elkaar samenwerken om Power Dashboards te maken:

optie 1

Power BI Desktop

Een gratis toepassing waarin al het programmeerwerk wordt gedaan en waarmee (lokaal) prachtige en krachtige Dashboards gemaakt kunnen worden, die direct data koppelen en ontsluiten op de voor jou meest zinvolle en praktische manier.

3

Software as a Service

Een Power BI SaaS-toepassing (Software as a Service) die al het desktopwerk naar de Cloud overzet. Daarmee is de informatie waar jij en je collega's beslissingen op baseren, altijd real time en up-to-date en weet je zeker dat jullie over dezelfde informatie beschikken.

2

Large Corporates

Power BI wordt geleverd met een overvloed aan ingebouwde tools en componenten speciaal voor gegevensanalyse, visualisatie en rapportgeneratie. Onze doorgewinterde Power BI Consultants ontwikkelen samen met jou de architectuur van de software, waarna ons specialistenteam het bouwt.

Ons stappenplan voor het effectief ontwikkelen van Power BI Dashboards:

De data wordt gekoppeld met Power BI. Met behulp van Power Query worden procedures geschreven die stap voor stap de juiste data binnenhalen. Dat kan zijn van een Excel-sheet, een Access database, SQL server (al dan niet in de cloud), en andere in- of externe databronnen. Maar ook openbare data zoals weerberichten of historische koersdata kunnen allemaal real time geïmporteerd worden.

Daarna worden deze data voorbereid. Het datamodel moet gestructureerd worden. We zien vaak dat er veel data beschikbaar zijn binnen een bedrijf maar dat deze geregeld ongestructureerd en foutgevoelig is. Om het meeste hieruit te halen zullen de data aangepast moeten worden om maximaal resultaat uit Power BI te halen. Deze eerste twee fases zijn het meeste werk binnen het BI proces aangezien het goed structureren van de data een intensief karwei is. Dat vergt ook intensieve samenwerking met jou, maar dan weet je wel precies wat je krijgt en kan je exact aangeven hoe je het hebben wilt.

In deze fase draait alles om het analyseren van de data. En dat is zo belangrijk omdat er nu duidelijkheid gecreëerd moet worden over hoe de data precies gebruikt moet/kan worden om de verschillende soorten inzichten te realiseren.

In deze fase worden de gemaakte analyses uit stap drie gevisualiseerd. Aan jou de schone taak om aan te geven hoe de rapportages weergegeven moeten worden. Hoe gaat het er uit zien, welke vormgeving wordt gekozen? Het belangrijkste van deze fase is dat er in één oogopslag duidelijk is wat de cijfers betekenen en dat kan nog weleens een hele uitdaging zijn.

De laatste fase gaat om het delen van de visualisaties. Het is daarbij belangrijk dat duidelijk wordt vastgesteld wie tot wat toegang heeft. Er kan namelijk binnen Power BI gebruik worden gemaakt van Row Level Security. Hiermee is het tot op veldniveau mogelijk om de mate van toegang te bepalen voor collega’s en/of werknemers. En wie regels kan veranderen. Pas wanneer dit tot op het bot gedefinieerd is, kunnen de Dashboards geüpload worden naar de cloud en is het toegankelijk voor iedereen in de organisatie die rechten heeft gekregen.

Florijns werkwijze

Florijn ontwikkelt Power BI Dashboards in 5 specifieke stappen, zodat er altijd de juiste bronnen gekoppeld en inzichtelijk gemaakt worden.
Florijns 5-stappenplan

Om het beste uit Microsoft Power BI te halen, werken wij volgens het Vijflaagsmodel. Dit is een stap-voor-stap-proces voor het bouwen van een succesvolle applicatie in Power BI. De eerste fases Connect en Prepare zijn het belangrijkste en vaak meest arbeidsintensief. Daarna gaat het balletje rollen. 

Om Power BI goed te kunnen toepassen kijken we eerst naar de stip aan de horizon, daar waar je met je bedrijf naartoe wilt. Ofwel: hoe moeten de rapportages er uit komen te zien, waar moeten bepaalde beslissingen op genomen kunnen worden. Op deze manier kan er terug beredeneerd worden welke data nodig zijn om dit uit te voeren. Daarna doorlopen we (van onder naar boven in de afbeelding) de volgende 5 stappen. 

Florijn ontwikkelt Power BI Dashboards in 5 specifieke stappen, zodat er altijd de juiste bronnen gekoppeld en inzichtelijk gemaakt worden.
Florijns 5-stappenplan
de enthousiaste experts van Florijn App & Web Solutions
Florijns Power BI Professionals

Heb je nu een vraag en wil
je snel een antwoord?

  • Omschrijf dan hier je probleem.
  • Wij reageren binnen een uur.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.