november 20, 2019

MIT subsidie

MIT subsidie voor een haalbaarheidsstudie

Deze regeling is bedoeld om MKB-ondernemers te stimuleren om te innoveren. Deze subsidieregeling kan een bedrag opleveren van maximaal € 20.000,-. De MIT regeling valt binnen de volgende negen topsectoren: 

  • Agro & food
  • Chemie
  • Creatieve industrie
  • Energie
  • High tech materials & systems
  • Life sciences en health
  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
  • Logistiek 
  • Water

De subsidie is bedoeld voor een haalbaarheidsstudie van nieuwe producten, productieprocessen of diensten binnen de bovenstaande sectoren. Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek naar en de analyse van het potentieel van een project. Wanneer uw bedrijfsvoering onder een van deze sectoren valt komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. 

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact met ons op, dan gaan we er samen naar kijken.