Search
Close this search box.

Mogelijkheden van Microsoft Access

Gebruikers kunnen tabellen, queries, formulieren en rapporten maken, en ze met macro’s aan elkaar koppelen. Ervaren gebruikers kunnen VBA gebruiken om hoogwaardige oplossingen te schrijven met geavanceerde databewerking en gebruikerscontrole. Access heeft ook de mogelijkheid om rapporten te maken die kunnen werken met elke gegevensbron die Access kan benaderen.

 

Het originele concept van Access was om eindgebruikers in staat te stellen toegang te krijgen tot de gegevens van welke bron ook. Andere mogelijkheden omvatten: het importeren en exporteren van gegevens naar vele formaten, waaronder Excel, Outlook, ASCII, dBase, Paradox, FoxPro, SQL Server en Oracle. Het heeft ook de mogelijkheid om te koppelen naar gegevens in haar bestaande locatie en deze te gebruiken voor bekijken, opvragen, bewerken en rapporteren. De bestaande gegevens kunnen daarbij wijzigen, waarbij Access ervoor zorgt altijd de meest recente gegevens te gebruiken. Het kan heterogene verbindingen maken tussen datasets die op verschillende platformen zijn opgeslagen. Access wordt vaak gebruikt door mensen die gegevens downloaden uit databases op bedrijfsniveau voor manipulatie, analyse en rapportage op lokaal niveau.

 

Dan is er ook het Jet Database-formaat (MDB of ACCDB in Access 2007) dat de applicatie en de gegevens in een bestand kan bevatten. Dit maakt het erg handig om de gehele applicatie te verplaatsen naar een andere gebruiker, die het in losgekoppelde omgevingen kan uitvoeren.

 

Vanuit het perspectief van een programmeur is een van de voordelen van Access de relatieve compatibiliteit met SQL (Structured Query Language) – queries kunnen grafisch als SQL-statements worden weergegeven of bewerkt en SQL-statements kunnen rechtstreeks in de macro’s en VBA-modules worden gebruikt om Access-tabellen te manipuleren. Gebruikers kunnen zowel VBA als macro’s door elkaar gebruiken voor het programmeren van formulieren en logica en het biedt object-georiënteerde mogelijkheden. Ook VBA kan in queries worden opgenomen.

 

Microsoft Access biedt geparametreerde queries. Deze queries en Access-tabellen kunnen vanuit andere programma’s zoals VB6 en .NET worden aangesproken door middel van DAO of ADO. Vanuit Microsoft Access kan VBA met behulp van ADO geparametreerd opgeslagen procedures aanspreken.

 

De desktopversies van Microsoft SQL Server kan met Access worden gebruikt als alternatief voor de Jet Database Engine. Deze ondersteuning is begonnen met MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine), een verkleinde versie van Microsoft SQL Server 2000, en gaat verder met de SQL Server Express-versies van SQL Server 2005 en 2008.

 

Microsoft Access is een op een bestandsserver gebaseerde database. In tegenstelling tot relationele client-server databasemanagementsystemen (RDBMS), implementeert Microsoft Access-database geen triggers, opgeslagen procedures, of transactielogging. Access 2010 bevat tabelniveau triggers en opgeslagen procedures ingebouwd in de ACE data-engine. Een client-server databasesysteem is bij Access 2010 dus geen vereiste voor het gebruik van opgeslagen procedures of tabel-triggers. Tabellen, queries, formulieren, rapporten en macro’s kunnen nu specifiek worden ontwikkeld voor webgebaseerde toepassing in Access 2010. De integratie met Microsoft SharePoint 2010 is ook flink verbeterd.

 

Access Services en Web database

 

ASP.NET webformulieren kunnen een Microsoft Access-database bevragen, records ophalen en deze in de browser weergeven.

 

SharePoint Server 2010 kan via Access Services zorgen dat Access 2010 databases in SharePoint kunnen worden gepubliceerd, waardoor meerdere gebruikers vanuit een webbrowser die aan de standaard voldoet met de database-applicatie kunnen communiceren. Webdatabases van Access die naar SharePoint Server worden gepubliceerd kunnen standaardobjecten, zoals tabellen, queries, formulieren, macro’s en rapporten gebruiken. Access Services slaat deze objecten op in SharePoint.

 

Access 2013 biedt de mogelijkheid om weboplossingen in SharePoint 2013 te publiceren. In plaats van SharePoint-lijsten als gegevensbron te gebruiken, maakt Access 2013 gebruik van een echte SQL Server-database die wordt gehost door SharePoint of SQL Azure. Dit biedt een echte relationele database met referentiële integriteit, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid, vergeleken met de SharePoint views die Access 2010 gebruikt. De macrotaal is verbeterd om geavanceerdere programmeerlogica en automatisering op database-niveau te ondersteunen.

 

Bronnen Importeren of Linken

 

Microsoft Access kan ook rechtstreeks gegevens importeren of linken die zijn opgeslagen in andere toepassingen en databases. Microsoft Office Access 2007 en later kunnen importeren uit of linken naar:

 • Microsoft Access
 • Excel
 • SharePoint-lijsten
 • Platte tekst
 • XML
 • Outlook
 • HTML
 • dBase (vervallen in Access 2013; terug in Access 2016)
 • Paradox (met Access 2007, vervallen in Access 2010)
 • Lotus 1-2-3 (vervallen in Access 2010)
 • ODBC-compliant data containers, waaronder:
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • IBM Lotus Notes
 • AS 400DB2

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.