Search
Close this search box.

De wet DBA (wet deregulering arbeidsrelaties): stand van Zaken

Sinds de invoering van de wet DBA in mei 2016 is er veel onrust ontstaan onder ZZP’ers en hun opdrachtgevers. De onduidelijkheid hierover leidde tot terughoudendheid bij opdrachtgevers, die het risico wilden vermijden om later aangeslagen te worden voor loonheffingen en sociale premies. Dit leidde tot een merkbare teruggang in opdrachten voor ZZP’ers.

In december van vorig jaar leidden de problemen al tot uitstel van handhaving van de wet tot tenminste 1 januari 2018, inmiddels is deze datum door de toenmalige staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes verder opgeschoven naar juli 2018.

Het nieuwe kabinet Rutte 3 heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de wet DBA op termijn zal worden vervangen. In de nieuwe situatie worden ZZP’ers in drie groepen onderverdeeld op basis van het afgesproken uurtarief.

Voor de hoogste tariefgroep geldt de zogenaamde ‘opt out’, dat wil zeggen dat als het tarief hoog genoeg is er geen loonbelasting en werknemersverzekeringen betaald hoeven worden. Voorwaarde hierbij is dat opdracht niet langer duurt dan een jaar.

Opdrachtgevers kunnen in de toekomst in geval van twijfel een “opdrachtgeversverklaring” aanvragen, op basis waarvan ze gevrijwaard worden voor betaling van loonbelasting en werknemersverzekering.

De handhaving op de wet DBA wordt uitgesteld tot invoering van de nieuwe wetgeving, daarna zal de markt de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.