De Florijn werkwijze

De ontwikkeling van maatsoftware die meegroeit met alle bedrijfsprocessen nu en later is een interessante en ook vaak confronterende exercitie. Niet alleen wordt de software vervangen, ook processen gaan op de schop. Het levert een heldere en verfrissende blik op vastgeroeste gewoontes.

1. Explore

Na de eerste kennismaking volgt een grondige analyse van de businesscase. Wat zijn de huidige processen? Wie zijn de stakeholders? En wat zijn de wensen en eisen volgens het MoSCoW model:

Must Haves
Should Haves
Could Haves
Won’t Haves
2. Brainstorm

Nu alle randvoorwaarden in kaart zijn gebracht kunnen de verschillende oplossingsrichtingen aan bod komen in brainstormsessies met de stakeholders. Out of the box denken om de gestelde doelen te halen.

3. Design

Dit is vaak het meest spannende onderdeel van het proces van ontwikkeling. Het design van een applicatie, vaak alleen nog op papier is in veel gevallen reden voor nieuwe inzichten en de daarbij behorende aanpassingen. Alles met steeds maar één doel voor ogen. Een optimaal proces tot stand brengen tussen mensen en de software.

4. Prototype

Alle keuzes die zijn gemaakt worden vastgelegd in een Functioneel Ontwerp. Op basis daarvan wordt een prototype ontwikkeld: schermen zonder functionaliteit ter controle.

5. Develop

Na goedkeuring van alle voorgaande stappen is het de beurt aan de programmeur. Vaak wordt het dan even stil en is het afwachten tot de opleverdatum.

6. Testing

The proof of the pudding. Na een grondige test door de ontwikkelaar zelf, is het de beurt aan een klant voor een test van het hele systeem. Bij grotere systemen worden testprotocols opgesteld om niks aan het toeval over te laten. Alle gevonden bugs en onvolkomenheden worden opgelost tot alles werkt conform de specificaties.

7. Deliver

Het moment van in gebruik name wordt zorgvuldig geregisseerd. Desgewenst wordt schaduw gedraaid met bestaande systemen of wordt de nieuwe software gefaseerd ingevoerd. Bij grotere systemen zal een draaiboek er voor zorgen dat de bedrijfsvoering geen risico loopt.

8. Service en onderhoudscontract

Na oplevering van de software kunt u altijd rekenen op onze support bij eventuele calamiteiten. Indien gewenst leggen we de support afspraken vast in een onderhoudscontract (SLA)

1. Explore

 

Na de eerste kennismaking volgt een grondige analyse van de businesscase. Wat zijn de huidige processen? Wie zijn de stakeholders? En wat zijn de wensen en eisen volgens het MoSCoW model:

 

  • Must Haves
  • Should Haves
  • Could Haves
  • Won’t Haves

2. Brainstorm

 

Nu alle randvoorwaarden in kaart zijn gebracht kunnen de verschillende oplossingsrichtingen aan bod komen in brainstormsessies met de stakeholders. Out of the box denken om de gestelde doelen te halen.

 

3. Design

 

Dit is vaak het meest spannende onderdeel van het proces van ontwikkeling. Het design van een applicatie, vaak alleen nog op papier is in veel gevallen reden voor nieuwe inzichten en de daarbij behorende aanpassingen. Alles met steeds maar één doel voor ogen. Een optimaal proces tot stand brengen tussen mensen en de software.

 

4. Prototype

 

Alle keuzes die zijn gemaakt worden vastgelegd in een Functioneel Ontwerp. Op basis daarvan wordt een prototype ontwikkeld: schermen zonder functionaliteit ter controle.

 

5. Develop

 

Na goedkeuring van alle voorgaande stappen is het de beurt aan de programmeur. Vaak wordt het dan even stil en is het afwachten tot de opleverdatum.

 

6. Testing

 

The proof of the pudding. Na een grondige test door de ontwikkelaar zelf, is het de beurt aan een klant voor een test van het hele systeem. Bij grotere systemen worden testprotocols opgesteld om niks aan het toeval over te laten. Alle gevonden bugs en onvolkomenheden worden opgelost tot alles werkt conform de specificaties.

 

7. Deliver

 

Het moment van in gebruik name wordt zorgvuldig geregisseerd. Desgewenst wordt schaduw gedraaid met bestaande systemen of wordt de nieuwe software gefaseerd ingevoerd. Bij grotere systemen zal een draaiboek er voor zorgen dat de bedrijfsvoering geen risico loopt.

 

8. Service en onderhoudscontract

 

Na oplevering van de software kunt u altijd rekenen op onze support bij eventuele calamiteiten. Indien gewenst leggen we de support afspraken vast in een onderhoudscontract (SLA)

Martijn Wijnen

Martijn Wijnen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.