Energie

Energie

Als je als sector een ingrijpende transformatie doormaakt, vraagt ​​dat veel van alle spelers. In de energiesector vinden momenteel namelijk twee transities tegelijkertijd plaats. Voor beide ontwikkelingen doen energiebedrijven (of het nu producenten, netbeheerders, handelaren of intermediairs zijn) in toenemende mate een beroep op ICT

Energietransitie

De transitie van fossiele en centrale energie naar duurzame en decentrale energieopwekking is in volle gang.

In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd dat in 2020 1,5% van de energie bespaard moet worden en dat 14% van de opgewekte energie duurzaam moet zijn.

Digitale transitie

De tijd is verstreken dat energiebedrijven hun jaarrekening gewoon op papier konden publiceren of per post meterstanden konden verstrekken. Digitale processen en communicatie zijn nog maar het begin van de digitale revolutie waarin de energiesector zich middenin bevindt.

Of het nu gaat om internet of dingen, big data of blockchain; ICT speelt een steeds belangrijkere rol voor alle spelers op de energiemarkt.

“Als een natuurlijk verlengstuk van onze organisatie neemt FLORIJN projecten aan waar intern eigenlijk geen plaats is, maar die op een zeer professionele manier moeten worden afgerond.”

Bob Mantel, Business projectleider, TenneT TSO

FLORIJN heeft het nieuwe veilingplatform van TenneT ontwikkeld dat bijdraagt ​​aan de energietransitie

 

Voor netbeheerder TenneT, Florijn App & amp; Web Solutions heeft een
intelligent en krachtig veilingplatform. Het platform gaat op 1 september live en helpt vanaf die datum meerdere leveranciers van elektriciteit en energie om hun capaciteit op de veiling te brengen. Dat houdt onder meer in dat het voor de leveranciers van wind- en zonne-energie gemakkelijker wordt om hun capaciteit te veilen. Zie video …

Lees verder in onze BlogPost